Vänstertrafik i sverige

vänstertrafik i sverige

Söndagen den 3 september var en stor dag i den svenska inhemska "trafikala" historien. Det var då Sverige bytte från vänstertrafik till högertrafik. Men egentligen var det inte första gången vi bestämde oss för att väja åt höger när vi mötte andra fordon. Den första högertrafikförordningen i Sverige utfärdades redan år. Klockan den 3 september stannade all trafik i Sverige. Nu var det dags att genomföra riksdagsbeslutet från , vänstertrafiken upphörde och fick fordonen fortsätta på höger sida. Även för våra nordiska grannar blev Sveriges bibehållande av vänstertrafiken en stor besvikelse. Hösten antog Europarådet en resolution i vilken bl a den svenska regeringens uppmärksamhet fästes på önskvärdheten av enhetlig trafikriktning i Europa. Allt fler började inse att det varit ett misstag att följa folkets råd i. vänstertrafik i sverige

Vänstertrafik i sverige Video

1967 Haparanda - Vänstertrafik - Gräns Sverige Finland