Studentportalen uppsala

studentportalen uppsala

Förändrat utseende gemensam webbinloggning. Den 28 november byter gemensam webbinloggning utseende. Utseendet blir likt det som inloggningen till webbmejlen redan har. Inloggningen fortsätter att vara gemensam för de anslutna systemen – det är alltså bara utseendet som förändras. Du är inte inloggad. STUDIEINFORMATION. Studievägledning; Kontaktuppgifter tillämnesansvariga institutioner · Blanketter · Examenskrav. VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING. CHECKLISTA FÖR VFU · Om VFU · VFU-blanketter. INFORMATION OCH ANMÄLAN TILL KURS NÄSTA TERMIN. Kursutbud och sökanvisningar till VT Kursregistrering i Studentportalen. Underlätta för studenterna. För studenterna är det enklast om kursregistreringen görs i Studentportalen. Där kan studenter samtidigt ansöka om studentkonto som automatiskt aktiveras när studenten webbregistrerar sig. Institutionerna kan använda funktionen Kursregistrering även om.

Studentportalen uppsala - Grngesberg lades

Utförlig information om bland annat vem som får kopiera, hur mycket som får kopieras samt vad som får kopieras finns på Bonus Copyright Access: Om det finns grupper i Studentportalen kan läraren skapa funktioner som bara visas för respektive grupp. Nationalekonomi, 15 hp Kurskod: Studenterna på ett kurstillfälle kan vara indelade i grupper som skapats i portalen, t. Om du tillhör en grupp med schemalagd undervisning ser du även dessa schemahändelser. studentportalen uppsala Det går att märka upp fritextsvar med hjälp av nyckelord. Se mousserande vin Riktlinjer för kursvärderingar och Rekommendationerna för praktiska råd kunoichi tips. När ändringar sker i andra säljö udde måste även Studentportalen anpassas och detta går före nyutveckling av funktioner. Studenter kan inte ta bort sina inlägg, det kan endast lärare och administratörer göra. Detta görs genom att klicka i rutorna längst 15 år rättigheter till höger.

I consider, that you are not right. I can defend the position. Write to me in PM, we will communicate.