Språkförändring i sverige

språkförändring i sverige

Språken i Sverige utgörs av svenska som är huvudspråk och samhällets gemensamma språk, fem erkända minoritetsspråk, invandrarspråk (som främst talas av sentida invandrare) samt svenskt teckenspråk. I den språklag som infördes 1 juli anges svenska som huvudspråk. I lagen används både begreppen. Det är engelska överallt i det offentliga rummet i dagens Sverige. På skyltar, inslängt i svenska meningar och så vidare. Kanske ett slags markör att man vill framstå som mer internationell. Eller skilja ut sig från mängden. Det är inte bara engelska som uttrycker språkförändring. Mobiler och datorer är ny. Runsvenska (ca –ca ). Tack vare inskrifterna på runstenar vet vi en del om det språk som talades i Sverige under vikingatiden. Inskrifterna är gjorda med det yngre. (24 av ord). Författare: Ulf Teleman.

Språkförändring i sverige - kommer

Men dock så motsäger du inte listan så vad gör det? Såg det står svenska teckenspråk ligger vid De här uppgifterna är ju helt tagna av luften! Vad var det du specifikt tänkte på? Jag har föreslagit nästan 20 år sen att man skulle sätta en extra rad i deklarationsblanketten, där man frågar om modersmålet användare av minoritetsspråken. I nya boken Sveriges språk i siffror — Vilka språk talas och av hur många? språkförändring i sverige