Utilitarism

   msn nyheter 1 Comments

utilitarism

Mills utilitarism. Utilitarismen utgår från människans behov – hennes nytta (utility) och lust (pleasure). En av föregångarna är engelsmannen Jeremy Bentham (–), men riktningens mest kända namn är John Stuart Mill (–). Utilitarismens rättesnöre är: största möjliga lycka för största möjliga antal människor. Utilitarism är den största skolan inom konsekvensetik och är en beslutsmetod för hur man ska agera i situationer. Enligt utilitarismen har alla handlingar flera konsekvenser och alla ska räknas vid besluttagande. En förgrening inom utilitarismen är Hedonisk utilitarism som menar att om handlingen är. I denna text diskuterar jag utilitarismen (speciellt hedonistisk utilitarism) – ett försök att med enbart förnuftet resonera sig fram till en moral – och fråga mig om den verkligen är en rimlig grund för ett moraliskt resonemang. Frågeställningar Vad innebär egentligen utilitarismen och vilka olika inriktningar finns?

Utilitarism - knns pltsligt

På så sätt kan individen begå en handling som av konsekvensetiken anses vara förkastlig, trots att hen försökt handla på det bästa sättet. Jo din plikt är både att hjälpa andra i nöd eftersom person är oskyldig samtidigt som din plikt är att aldrig ljuga. Angående det berömda exemplet med att fråga sig om det är rätt att kasta en person framför tåget så att det spårar ur, för att rädda två andra personer som annars skulle blivit påkörda: Vad man blir lycklig av kan variera mellan olika personer och tillfällen. På så sätt kan man dra kopplingar mellan pliktutilitarismen och pliktetiken, då båda handlar om att följa regler. Jo för att alla skulle gå mot döden för att deras plikter skulle följas, oavsett hur galna dessa är. Det finns till exempel plikten att inte döda, men även plikten att hjälpa någon i nöd. Kant menar också att man ska handla så att man aldrig behandlar mänskligheten protrain vare sig ens egen eller någon annan sodastrem bara som ett medel utan alltid tillika silja line erbjudande ett ändamål, dvs. Eller är det den indirekta konsekvensen, att man är skyddad mot ett virus om man skadar sig? En psykopat kan känna njutning av att se andra lida medan en omtänksam luleå tekniska universitet kan känna lycka av andras lycka eller i mer oskyldiga njutningar. Hur långt ska man behöva gå med konsekvenserna. Utbrändhet symtom måste vara bygglov uppsala för att kunna rapportera arbeten. Det spelar alltså egentligen inte någon roll vad konsekvenserna sodastrem ens agerande är så länge man gått efter de allmänna lagarna.

Utilitarism - Member States

Men lögnen kan inte på lång sikt gagna mänskligheten — nyttan måste ses i ett större perspektiv, och det kan aldrig anses rätt att ljuga. Man kan tycka att det är fel att ljuga för folk, men att det i vissa fall är rätt. Människor skulle troligtvis få en högre levnadsstandard av skolan och även må bättre psykiskt då de vet att deras handling är rätt då den den maximerade den totala mängden av det goda. Då jag anser att pliktetiken är väldigt hård och inte tänker på konsekvenserna och endast handlar om principer. Jag kanske handlar på ett sätt som jag tror bidrar med största möjliga lycka åt flest människor, fast de egentligen tar illa upp av den känslan som jag skulle känna lycka av. Om största möjliga välbefinnande till största möjliga människor eftersträvas borde en av konsekvenserna bli lika lön oberoende av talang, kompetens och arbetsvilja. utilitarism

Utilitarism Video

Utilitarianism and Inequality