Max stirner

   msn nyheter 1 Comments

max stirner

Köp böcker av Max Stirner: The ego and his own; Stirner: The Ego and its Own; Der Einzige und sein Eigentum associazioneitalia.info Max Stirner kallade sig för egoist, aldrig anarkist, som några andra från samtiden, men hans idéer räknas som anarkistiska, då främst individualanarkism. Den ende och hans egendom väckte stor uppmärksamhet när den kom, den inspirerade bl.a. Marx och Engels, högst troligen Nietzsche. Ändå skrev. Max Stirner (pseudonym för Johann Caspar Schmidt), född 25 oktober i Bayreuth, död 25 juni i Berlin, var en tysk filosof och journalist. associazioneitalia.info Den här artikeln är bara påbörjad. Fyll gärna på med mer information om du är insatt i ämnet. Hämtad från "associazioneitalia.info".

Max stirner Video

Ego and His Own 00~15 by Max Stirner #audiobook max stirner

Max stirner - hittar karta

Max Stirner, den djärvaste och oräddaste av alla auktoritetsförnekare, nedrivaren av en var auktoritet i vilken som helst form, som aldrig ryggade tillbaka för någon som helst konsekvens i sitt tänkande, som utan betänkande förnekade varje moralbegrepp och trampade under fötterna allt det den borgerliga världen hållit för heligt, som rev ned Gud och himmel och kejsare och regering och hävde sig själv över allt, förklarande sig själv vara allt i allo för sig och förklarade att det för honom icke fanns något högre än han själv, som rev ned familj och stat och samhälle för att icke lämna någonting annat kvar i livet än jaget och tillfälliga, ständigt föränderliga, lätt upplösliga och lätt sammanfogade "föreningar av egoister" -- denne orädde himlastormare måste intressera oss också som person. Den "brukar" världen och människorna. Det lyckades honom den gången och lyckades utmärkt, men det var säkerligen icke hans list som skaffade honom tryckfrihet, det var snarare myndigheternas allt för stora dumhet och fullständiga oförstående, som räddade hans bok från konfiskering. Hur som helst så upplöstes äktenskapet på hennes initiativ. Jag skall tjäna friheten, offra mig för frihetens sak. Den ena friheten gör religionen fri och den andra friheten gör staten fri. Ett av vittnena fick vid prästens ankomst brått att få sina skjortärmar i sin schaskiga vardagsrock.