Förenade liv olycksfallsförsäkring

   msn nyheter 1 Comments

förenade liv olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Vision. En olycka kan inträffa när som helst, och utan försäkring kan utgifterna bli stora. Tillsammans med Vision hjälper vi därför till med kostnader som kan uppstå vid olyckan, om du till exempel behöver läkarvård, krishjälp eller behöver resa till behandlingen. Dessutom ges en större ersättning om du. Med vår Olycksfallsförsäkring får du ett ekonomiskt skydd när olyckan är framme. Den kan bland annat ge ersättning för inva- liditet, dödsfall, rehabilitering, läkarvård och tandskador. Försäkringen kan också hjälpa dig om du hamnar i kris till följd av rån, hot eller överfall som polisanmälts, nära anhörigs död, långvarig. Namn på de vårdinträttningar du eller den drabbade har varit på för behandling. Kvitton för kostnader relaterade till olycksfallet, till exempel på läkarbesök, medicininköp och sjukresor. Viktiga datum relaterade till olycksfallet och vården efteråt. Beslutbrev från försäkringskassan för dig som varit sjukskriven. Ge oss lite mer information, eller välj att gå tillbaka. Jag kan sida synonym försäkring för att jag är medlem eller anställd gävle väder välj här. Jag kan få försäkring för att jag är medlem specificitet anställd i välj här För att kunna hjälpa dig måste du fylla i all information. Se andra försäkringar från Vision. Världens bästa julkalendrar från  per månad. Unionen har försäkringar även för dig som är student.

Förenade liv olycksfallsförsäkring - var

Du får ett ekonomiskt skydd när olyckan är framme. Dessutom ger försäkringen ekonomisk ersättning om du skulle bli långvarigt sjuk. Olycksfallsförsäkring En olycka kan inträffa när som helst, och utan försäkring kan utgifterna bli stora. Välj organisation Skriv det fackförbund, företag eller organisation som du tillhör. Pris från  per månad. Om du säger upp ditt medlemskap i Unionen kan du teckna en fortsättningsförsäkring hos oss. En olycka kan inträffa när som helst, och utan försäkring kan utgifterna bli stora.

Förenade liv olycksfallsförsäkring - beror sin

Paketet innehåller våra mest grundläggande försäkringar. Se andra försäkringar från Unionen. Paketet innehåller våra mest grundläggande försäkringar och gäller för olika händelser i livet. Försäkringsinnehåll Baserat på dina val ovan Försäkringsbelopp Medicinsk invaliditet kr kr 1 kr Medicinsk invaliditet vid sjukdom kr 0 kr kr Ekonomisk invaliditet 1 kr 1 kr 2 kr Dödsfall på grund av olycksfall 22 kr Annat skydd som ingår Läkekostnader Tandskadekostnader Resekostnader Merkostnader Rehabiliteringskostnader och handikapphjälpmedel Sveda och värk Lyte och men Krisförsäkring Hälsokrav Mer information Bra att veta om försäkringen förköpsinformation. Övrigt skydd Fyllt 65 år?