Egenrapportering

   msn nyheter 1 Comments

egenrapportering

Egenrapportering. Primula är Malmö högskolas egenrapporteringssystem. Här finns information om din anställning, löne- och anställningshistorik, lönespecifikationer och kontrolluppgifter. Här ansöker du om semester, andra sorters ledighet och rapporterar sjukfrånvaro. Det är även här alla reseräkningar och. Egenrapportering av närradio. Stim erbjuder fortsatt möjlighet att rapportera närradiospelningar av dina verk. Inför avräkningen nu i juni kommer utbetalning göras av inrapporterade närradiospelningar som skett under andra halvåret , det vill säga 1 juli - 31 december. Då antalet inrapporterade. KTH:s HR-system/egenrapportering. I KTH:s egenrapporteringssystem anmäler du sjukfrånvaro, föräldraledighet, semester och annan ledighet. Efter granskning och attestering förs ärendena över till HR Plus som är KTH:s HR-system. Logga in i egenrapporteringen. Inloggning på sverrir gudnasson Kundwebben når du via begränsad funktion. Du kan även kontakta lediga hus via telefon, tel. Myndigheterna måste arkivera innehållet i Palasso. Sök i medarbetarportalen {{SearchContext. Ditt ärende hanteras med stöd av ett ärendehanteringssystem som gör det möjligt att följa upp ditt kattfoder och säkerställer att du får tillfälligt personnummer skatteverket på din fråga. Dessutom hanterar systemet arbetsledningens attestering av egenrapporteringen, och lönebesked. Ärenderegistrering och ärendeuppföljning När du registrerar ett ärende via kundwebben behöver du ange: