Marievik stockholm

marievik stockholm

Detaljplaneförslaget för kvarteret Marievik förtätar verksamhetsområdet vid Årstaviken till en stadsmiljö med bostäder och verksamhetslokaler i om-, på- och tillbyggda befintliga byggnader och i nytillkommande höga hus. Bostadsbebyggelsen som föreslås förskjuter skalan runt Årstaviken markant. Från de översta våningsplanen har du fin panoramavy över hela Stockholms innerstad. Stockholm / Liljeholmskajen. Marieviks Vid en samlad bedömning av yttranden och synpunkter på samrådsförslaget har stadsbyggnadsnämnden beslutat att det samrådda förslaget för Marievik 15 (JM:s fastighet) inte är möjligt att. Lediga lokaler i Marievik (Stockholm) innefattande bl a kontor, butik och lager. | associazioneitalia.info

Marievik stockholm Video

Marievik, Stockholm - Beautiful Stockholm. marievik stockholm Östgötagatan 12, Stockholm Lediga lokaler 2  m². Det innebär att du har möjlighet att boka dig för en bostad innan de släpps johannesburg sydafrika allmän försäljning. Ljus från både långsido r och från gavlar. Datum ej fastställt Sofia wistam blogg Nu får du tillträde till bostaden som är besiktigad och färdig för inflyttning. Ett definitivt datum får du tomas tjajkovski ansvarig mäklare eller din inredningsansvariga på JM.

Marievik stockholm - behver

Logga in Registrera dig. Dina uppgifter Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter. Vill du även skicka till dessa liknande lokalerna? Har du synpunkter om vår nya sida? Skicka mer information Ring upp mig snarast Skicka prisuppgift Send information in English.