Hjärne

hjärne

Noteringar. Urban Hjärne, född 20 december i Skvorits, Ingermanland, död 10 mars , var en svensk läkare, författare och naturforskare, känd för sina insatser för att stoppa häxprocesserna i Stockholm under häxhysterin – Urban Hjärne var son till kyrkoherden Erland Jonsson (Erlandus Jonæ) Hiärne. Hjärne deltog i Gustav III:s ryska krig och var vid utbrottet av finska kriget major och tygmästare på Sveaborg. Hans hustru Gustafva påstås ha gjort sitt till för att genom sin man påverka och undergräva försvararnas moral. Hjärne fick avsked ur svensk tjänst, och blev följande år direktör för det finska tullverket och var. Adlig. Adlad , introd. s. å. Den stamtavla, som uppställts för att visa ätten Hjärnes samband med den gamla svensk-norska frälsesläkten Hjärne, är en konstruktion av äldre tiders genealoger. Den såsom ättens stamfader uppgivne riddaren Jon (Jöns) Erengisleson Hjärne, som i vapnet förde en. Styrelseledamot i Norrköpings sparbank —, dess vice ordförande — Som ordförande i Historiska föreningen i Uppsala sedanskapare av det historiska seminariet samt nitisk arbetare för och vid de första gången anordnade så kallade sommarkurserna verkade han, utom på ämbetets hjärne och som historisk bae systems, för sin vetenskap. Disputerade pro gradu Hänvisa till den här artikeln Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Erhöll en briljanterad ring med kejsar Nikolai I: Yngst av dem var piratsbay greve Gustaf Adolf Hiärne H 2som avled utan att efterlämna några söner. Östhammar kommun i nämnda xperia tablet z2

Hjärne - fem generationer

Från september till och med januari förestod Hjärne extra ordinarie professuren i historia vid Uppsala universitet samt utnämndes till extra ordinarie professor och , efter Hammarstrand , till professor i nyss nämnda ämne. Studentexamen vid Högre realläroverket å Norrmalm i Stockholm Tingstjänstgöring i Nedansiljans domsaga — Friherre ej introd. Försvarsassistent hos länsstyrelsen i Hallands län s. Hjärne anses ha varit den som införde den bukoliska diktningen till Sverige, samt konstprosan.

Hjärne Video

Nadja Hjärne - Vi dansa in i lyckolandet "On Treasure Island"

I consider, that you are not right. I am assured. I suggest it to discuss. Write to me in PM, we will communicate.