Vad är borgenär

vad är borgenär

En borgenär är en person som har lånat ut pengar och en gäldenär är en person som har lånat pengar. Långivare och låntagare. Borgenär, fordringsägare, är den part som har en fordran mot någon annan och motparten betecknas gäldenär. Begreppet bör inte förväxlas med borgensman, som är den som går i borgen för någon annan vid lån. Ordet borgenär är svenskans svåraste ord, enligt en undersökning gjord av Skatteverket. Endast sju procent. Att vara borgensman kan innebära att man har antingen delat eller solidariskt betalningsansvar gentemot gäldenären. Exempelvis om det finns mer än en borgensman kopplat till samma avtal måste omfattningen av respektive persons ansvar finnas med i borgensåtagande. Ett solidariskt betalningsansvar innebär att. vad är borgenär Det är också viktigt att du vet personens förutsättningar för att vad är borgenär upprätthålla betalningen av lånet. En borgenär kan mor gifter sig bok vara den person eller företag som sålt en vara eller utfört en tjänst med kravet att få betalt i efterhand. Att gå i borgen för någon innebär att en eller flera personer säkrar upp ett lån, genom att ta på kappelin ansvaret för lånet. Säkerheten som borgenären kräver rörande större lån som exempelvis bolån, är i normala fall pantsättning av den bostad man lånar pengar till att köpa. Avtalsportalen Registrera Logga in. Google play konto hel del människor råkar bland ihop de två uttrycken borgenär och borgensman.