Kapitaltäckning

kapitaltäckning

Kapitaltäckning. I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS ) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering skall följande information lämnas varje kvartal och finnas tillgänglig på bolaget webbplats. Informationen är utformad i enlighet med. Offentliggörande av information angående kapitaltäckning. Cicero Fonder AB () offentliggör härmed periodisk information om kapitaltäckning. Upplysningar avseende periodisk information lämnas i enlighet med tillsynsförordningen, Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar och. Kapitaltäckning är ett mått som används i regelverk för bank- och försäkringsföretag rörande hur stort belopp som måste sättas av för att trygga verksamhetens möjlighet att leva upp till sina åtaganden. En bank som lånar ut pengar måste exempelvis se till att ett visst belopp finns säkerställt och tillhanda om motparten (den.

Kapitaltäckning - August

Stora exponeringar skall beräknas enligt 7 kap. Vid beräkning av exponeringars värde får ett institut, efter tillstånd av Finansinspektionen, även använda en metod med interna modeller. Inspektionen får även samråda med Europeiska bankmyndigheten på eget initiativ. Kapitalkrav i kriser och vikten av buffertar Tal och debatt Kapitaltäckning Bank. Frågor från massmedia har hög prioritet.

Kapitaltäckning Video

FI-forum 2013-08-27: Kapitalkrav, förluster på utlåning till fastighet och stora exponeringar kapitaltäckning