Guden mars

guden mars

”Inte alla på en gång”, sa Mars. ”Men barriären mellan liv och död fortsätter att försvagas. De som vet hur de ska dra nytta av det kommer att göra det. Det är redan svårare att göra sig av med monstren. Snart blir det helt omöjligt att döda dem. Några halvgudar kommer också att kunna leta sig tillbaka från Underjorden – som. I slutet av oktober varje år gick utför att fira Armilustrium, till ära av krigsguden Mars. Under festivalen välsignades legionerna. Dyrkan av guden Mars upprätthölls av Flamen Martialis och Saliiprästerskapet, som övervakade festivaler och religiösa riter till hans ära. Eftersom guden Mars tillsammans med gudarna Jupiter och. För utövande av Mars kult fanns dels en särskild offerpräst, flamen martialis, dels saliernas prästerskap som i mars månad och oktober med lansen och de heliga sköldarna ancilia i krigisk dräkt utförde en vapendans till gudens ära. Mars hade i Rom flera helgedomar, den äldsta i den gamla kungaborgen Regia, vidare ett. guden mars