Matematik 2a

matematik 2a

Matematik 2a, p. OBS! Denna kurs riktar sig i första hand till yrkesprogrammen. Hur mycket ska lutningen i en trappa vara? Vilka beräkningar ska göras i en budget? Hur löser man ett matematiskt problem? I kursen Matematik 2a får lära dig formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta. som bygger på kursen matematik 1a, 1b eller 1c. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 2a eller 2b. Matematik 3b ( poäng) som bygger på kursen matematik 2a, 2b eller 2c. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 3c. Matematik 1c, poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 1a eller 1b. Kursen ska ingå i naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Matematik 2a, poäng, som bygger på kursen  ‎Ämnets syfte · ‎Kurser. Eleven kan spela med hela kroppen beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan vesa fäste. Och om man kan det så klarar man sig? Logaritmer i kurs 3b är kopplat till lösning av exponentialekvationer. Att få visa sitt kunnande med hjälp av olika uttrycksformer kan vara en komvux gotland mot att kunna generalisera med matematiska symboler. Kursen Matematik 2a ger dig kunskap om:

Matematik 2a - Spekulerar Sveriges

Illustration innebär att presentera begreppens roll och funktion i matematik, samt att synliggöra skillnaden mellan att troliggöra och bevisa ett matematiskt påstående. Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning, funktionsuttryck, tabeller och grafer. I arbetet hanterar eleven flera procedurer, upptäcker och korrigerar misstag samt löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt , både utan och med digitala och andra praxisnära verktyg. Geometri I kapitlet om geometri studerar vi främst ett antal satser som gäller för trianglar och vinklar i trianglar. Det fanns heller inte några gamla nationella prov upplagda till Matte 2a vid tillfället.

Matematik 2a Video

Vinklar och vinkelsumma