Kapitalskyddade placeringar

kapitalskyddade placeringar

Vid sidan av aktier, fonder och räntesparande finns det en tredje placeringsform som sällan tas upp, men som ofta marknadsförs mot oss småsparare. De kallas ofta för strukturerade produkter eller kapitalskyddade placeringar och kan ha namn som aktieindexobligation eller innehålla orden certifikat, valuta. Kapitalskyddade produkter, såsom aktieindexobligationer, passar dig som söker potentialen i aktiemarknaden men också ett mått av trygghet i grunden. Placeringen kan ses som ett alternativ till en direktinvestering i aktiemarknaden men även som en långsiktig ränteplacering. Vad utmärker en kapitalskyddad produkt? Det finns många olika placeringsformer. Obligationer är en av dem, optioner är en annan. Sen finns det.

Kapitalskyddade placeringar Video

Vad är egentligen kapitalskyddade placeringar? kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar - kommer

Du kan också mejla din fråga till es. Placeringen kan ses som ett alternativ till en direktinvestering i aktiemarknaden men även som en långsiktig ränteplacering. Placerbara tillgångar Anger hur mycket tillgångar investeraren minst bör ha avsatt för att placera i den aktuella produkten. Köpa, sälja, öka eller minska? Obligationen är kopplad till en korg av åtta välkända svenska bolag som av SEB bedöms ha goda framtidsutsikter. Deltagandegraden är det tal som visar hur stor del av den underliggande marknadens uppgång du får ta del av. Villkor och grundprospekt Grundprospekt och Slutliga villkor Öppnas i nytt fönster.